Advokat Stockholm

Advokat Stockholm kan hjälpa dig vid brottsmisstanke

Brottmålsadvokaterna i Stockholm är en processinriktad advokatbyrå med särskild kunskap om brottmål. Vi biträder våra klienter i de flesta brottmålsområden.

En erfaren brottmålsadvokat som kan företräda dig

Vi företräder klienter under samtliga delar av brottmålsprocessen; såväl som försvarare som målsägandebiträde. Vi har även stor erfarenhet som särskild företrädare för barn. Vårt arbete präglas av integritet och fokus på kvalitet. Vi vill alltid, i varje process, vara det bästa juridiska ombudet. Vi strävar efter att kunna infinna oss till förhör och förhandling även med kort framförhållning. Skulle just Din jurist vara upptagen så försöker vi i första hand lösa det internt, eller om det inte fungerar, med samarbetande kollegor.

Behöver du hjälp omgående? Ring oss på 08-654 40 00 för konsultation!

Advokat Stockholm och brottmål

Vi har mycket stor processvana för just brottmål och vi åtar oss uppdrag såväl som försvarare som målsägandebiträde. Vår kunskap och erfarenhet täcker alla delar av brottmålsförfarandet.

Brottmålsadvokaterna åtar sig även uppdrag som särskild företrädare för barn. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa barn med råd och stöd under brottmålsprocessen. Flera medarbetare vid Brottmålsadvokaterna har därtill kunskap i utvecklingspsykologi.

Du kan också anlita Brottmålsadvokaterna för tvångsmål, vårdnadsmål eller migrationsmål

Processen i tvångsmål ställer höga krav på juridisk kunskap och insikt inom områden som rättsociologi och utvecklingspsykologi. Vi arbetar alltid för att tillvarata klientens alla intressen och för att säkerställa en rättssäker process.

Gällande vårdnadsmål har Brottmålsadvokaterna ett starkt fokus på psykologisk förståelse i kombination med effektiv tvistelösningsteknik. Vi hjälper dig med råd och förhandling i domstol för att ditt barn ska få det så bra som möjligt.

I migrationsmål företräder vi asylsökande med vägledning och hjälp under migrationsprocessen på migrationsverket och i migrationsdomstolarna.

Klicka här för att komma till vår kontaktsida där det finns telefonnummer och e-postadresser tillgängliga för att snarast komma i kontakt med oss på Brottmålsadvokaterna.

Du kan alltid begära en offentlig försvarare från Brottmålsadvokaterna, även om det är helg.

Brottmålsadvokaterna i Stockholm AB finns med hos Sveriges Advokatsamfund.

Ellen Rönnbäck
Biträdande jurist

Telefon: 08-650 54 00
Mobil: 0760-50 23 70
Fax: 08-652 49 05
E-post: ellen.ronnback@brottmalsadvokaterna.com

Huvudsakligen verksam som:

Karriär:

×

Sara Wallin
Advokat

Telefon: 08-650 54 00
Mobil: 0761-62 61 40
Fax: 08-652 49 05 E-post: sara.wallin@brottmalsadvokaterna.com

Huvudsakligen verksam som:

Karriär:

×

Stig Sahlström
Delägare/Advokat

Telefon: 08-650 54 00
Mobil: 0708-76 16 00
Fax: 08-652 49 05 E-post: stig.sahlstrom@brottmalsadvokaterna.com

Huvudsakligen verksam som:

Karriär:

×

Peter Axelsson
Delägare/Advokat

Telefon: 08-650 54 00
Mobil: 0760-50 23 60
Fax: 08-652 49 05
E-post: peter.axelsson@brottmalsadvokaterna.com

Huvudsakligen verksam som:

Karriär:

×

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=YYPB6QJ-wG8[/embedyt]

×

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=XN5ZLuYUkW0[/embedyt]

×

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=C5Tp9durk9A[/embedyt]

×

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=To0zjTcmYJM[/embedyt]

×