Tvångsmål

TVÅNGSMÅL

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde för klienter i LVU-, LPT-, LRV- och LVM- mål.

Processen i tvångsmål ställer höga krav på juridisk kunskap och insikt inom områden som rättsociologi och utvecklingspsykologi. Vi arbetar alltid för att tillvarata klientens alla intressen och för att säkerställa en rättssäker process.

Anlita oss nu!