Tvångsmål

TVÅNGSMÅL

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i tvångsmål.

Processen i tvångsmål ställer höga krav på juridisk kunskap och insikt inom områden som rättsociologi och utvecklingspsykologi. Vi arbetar alltid för att tillvarata klientens alla intressen och för att säkerställa en rättssäker process.

Lagen om vård av unga (LVU)

Lagen om vård av unga (LVU) är en lag som möjliggör ingripanden för att skydda unga personer i riskfyllda situationer.

LVU syftar till att säkerställa välbefinnandet för unga som riskerar fara illa, genom att tillåta vårdåtgärder när det bedöms vara i den unges bästa intresse.

Lag om Psykiatrisk Tvångsvård (LPT)

Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) är en lag som reglerar situationer där tvångsvård av en person med allvarliga psykiska hälsoproblem kan vara nödvändig.

LPT syftar till att skydda individer med allvarlig psykisk ohälsa och därigenom minimera risken för fara för dem själva eller andra. Lagens mål är att balansera individens rättigheter och behov av skydd.

Lagen om Rättspsykiatrisk Vård (LRV)

Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) reglerar tvångsvård av personer med allvarliga psykiska störningar som begått brott och anses vara i behov av särskild vård istället för straff.

LRV syftar till att hantera situationer där personer med allvarliga psykiska problem har begått brott. Målet är att säkerställa adekvat vård och behandling för att rehabilitera och skydda samhället.

Lagen om Vård av Missbrukare (LVM)

Lagen om vård av missbrukare (LVM) är en lagstiftning som reglerar tvångsvård av personer med allvarliga missbruksproblem. Målet är att erbjuda adekvat vård och behandling för att bryta missbruket och främja individens hälsa och välbefinnande.

LVM syftar till att skydda individer med allvarliga missbruksproblem och samtidigt minska risken för samhällsskador relaterade till deras missbruk. Lagstiftningen ger myndigheterna befogenhet att besluta om tvångsvård när det bedöms vara nödvändigt för att rädda liv, hälsa eller förhindra allvarlig skada.

Anlita oss nu!